De tocht begint hier.

Elk jaar organiseren wij de de Militaire Prestatietocht te Paard. Ook in 2024 zal dit evenement plaats vinden ! Dit jaar zal de MPTTP plaatsvinden op 31 augustus.

Als u zich wilt aanmelden om mee te doen met deze uitdaging, klik hier.

De MPTTP

De MPTTP 2024 belooft weer een avontuurlijke en uitdagende ervaring te worden! Dit jaar voert de route ons over het Infanterie Schiet Kamp (ISK) van de Koninklijke Landmacht en door het prachtige Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar we te gast zijn.

De MPTTP vindt dit jaar plaats op 31 augustus 2024.

De totale route bedraagt ongeveer 35 km en voert ons onder andere over militair oefenterrein. Bij extreem warm weer of in geval van calamiteiten kan het bestuur besluiten om de route in te korten, altijd met het welzijn van de deelnemers en hun paarden in gedachten.

Veterinaire zorg

Voordat de deelnemers van start gaan, worden de condities van hun paarden gecontroleerd door een veterinair. Onderweg wachten er diverse (militaire) opdrachten die als team moeten worden volbracht. Ongeveer halverwege de route is er een welverdiend rustpunt voor zowel paard als ruiter. Hier worden de condities van de paarden nogmaals gecheckt door een veterinair en is er drinkwater beschikbaar voor de paarden, terwijl de ruiters genieten van een lunch “te velde”.

Tijdens de route staat een Crash Team paraat met voertuig en trailer om te ondersteunen bij eventuele bijzonderheden en calamiteiten. Bij aankomst op de finish worden de paarden opnieuw gekeurd en gecontroleerd op hun condities.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de MPTTP een militaire prestatietocht van 35 km is, met diverse opdrachten onderweg. Deelnemers worden geacht zowel fysiek als mentaal voorbereid te zijn, zodat zij “Fit to Start and Finish” zijn.

Stalling

Stalling en verzorging van de paarden zijn goed geregeld. Voor deelnemers die op vrijdag arriveren voor de BBQ en feestavond, zijn er paardenboxen beschikbaar voor overnachting. Er is een stalmeester aangesteld die zorgt voor een goede organisatie. Het reserveren van een box kan bij de inschrijving worden aangegeven tegen een kleine bijdrage. De boxen zijn voorzien van stro als bodembedekking en er is voldoende schoon drinkwater beschikbaar. Deelnemers dienen zelf (ruw)voer mee te nemen voor hun paarden.

Na afloop van de MPTTP worden de deelnemers verzocht om zelf de boxen schoon achter te laten, zoals ze dat thuis gewend zijn. Er is beperkt stalgereedschap aanwezig, dus het is handig om zelf wat mee te nemen. Op beide dagen staat een dierenarts paraat en bij de stal is een publicatiebord te vinden met alle benodigde informatie.

Programma

Het programma voor de MPTTP 2024 volgt grotendeels hetzelfde schema als voorgaande jaren. Een uitgebreid tijdschema zal beschikbaar worden gesteld in de meldingsinstructie die voorafgaand aan het evenement wordt verstrekt. Hierin worden alle details van de dagelijkse activiteiten en geplande evenementen duidelijk uiteengezet, zodat de deelnemers goed voorbereid zijn op wat hen te wachten staat.

We kijken ernaar uit om samen met jullie een fantastische MPTTP 2024 te beleven!