De tocht begint hier.

Elk jaar organiseren wij de de Militaire Prestatietocht te Paard. Ook in 2023 zal dit evenement plaats vinden , op 26 augustus 2023 !

Als u zich wilt aanmelden om mee te doen met deze uitdaging, klik hier.

De MPTTP

De MPTTP route voert over het ISK (Infanterie Schiet Kamp) van de Koninklijke Landmacht en Nationaal Park de Hoge Veluwe alwaar we te gast zijn.

De totale route zal ongeveer 35km bedragen, welke over oa militair oefenterrein voert. In geval van extreme warmte en calamiteiten, kan het bestuur besluiten dat de route wordt ingekort.

Aan de start worden de condities van het paard gecontroleerd door een veterinair voordat het paard vrijgegeven kan worden om te starten.

Onderweg zijn een aantal (militaire) opdrachten opgesteld welke als groep uitgevoerd moeten worden.

Ongeveer halverwege de route is een rustpunt voor paard en ruiter.

Voor aanvang van de rust worden de condities van het paard nogmaals gecontroleerd door een veterinair. Aansluitend kunnen paarden aan een staande lijn worden vastgezet, en is er drinkwater beschikbaar.

Voor de ruiter is er een lunch “te velde” geregeld.

Tijdens de route is er van het CEE (Cavalerie Ere Escorte) een Crash Team met voertuig en trailer beschikbaar voor ondersteuning bij bijzonderheden en calamiteiten.

Bij aankomst op de finish worden de paarden uitgekeurd en gecontroleerd op de condities.

Voor ruiters en paarden geldt: Het is een Militaire Prestatie Tocht van 35km met opdrachten!

Er mag dan verwacht worden dat paard en ruiter een dus danige conditie hebben dat zij “Fit to Start and Finish” zijn.

Stalling/ paarden
Omdat er veel deelnemers zijn die op vrijdag voor de MPTTP arriveren voor de BBQ en feestavond, wordt er gefaciliteerd in paarden boxen voor de overnachting. Voor de MPTTP is er een stalmeester aangesteld. Bij vragen kunt u bij de stalmeester terecht.

Indien u van de stallen gebruik wilt maken dient u dit aan te geven bij de inschrijving deelnemer. Op deze manier wordt er voor uw paard een box gereserveerd. Voor het gebruik van een box wordt een kleine bijdrage berekend wat terug is te vinden bij de inschrijving.

De boxen staan in een loods opgesteld en er is een baal stro beschikbaar als bodem bedekking. Dit zit bij de prijs inbegrepen.
Bij de stal is ook een drinkwater buffer systeem opgesteld, waar voldoende schoon en veilig drinkwater voor paard en mens beschikbaar is. Graag zelf emmers en een drinkbak meenemen.
Van de deelnemers wordt gevraagd zelf (ruw)voer (hooi) en evt brokken mee te nemen!

Er wordt een stalindeling gemaakt en op de box staan de namen van paard en eigenaar welke een box hebben aangevraagd. We vragen de deelnemers hun telefoonnummer door te geven aan het secretariaat, in geval van calamiteiten.

Bij het verlaten van de MPTTP dient u zelf zorg te dragen voor uitmesten en leeg halen van de box (bezemschoon), net zoals u dat thuis gewend bent. Er is een mesthoop waar stro en mest kunnen worden gedeponeerd. U wordt verzocht om zelf stalgereedschap mee te nemen. Er is beperkt stalgereedschap aanwezig.

Op beide dagen is een dierenarts op afroep beschikbaar.
Bij de stal treft u ook een publicatiebord waar u de diverse bijzonderheden en informatie kunt terug vinden.

Voorbeeld programma

Het programma zal ongeveer hetzelfde zijn als de afgelopen jaren. Toen zag het eruit als volgt:

06.00u: Aankomst eerste deelnemers, ontbijt en verwelkoming door het secretariaat van de Stichting MPTTP

08.00u: Start keuringen (dierenartsen en hoefsmeden). De harnachementscontrole vindt plaats voorafgaande aan de start. 

09.00u: Start van het eerste deel van de Prestatietocht

11.00u: Aankomst van het eerste team op de rustlocatie

13.00u: Start van het tweede deel van de Prestatietocht

15.00u:  Laatste veterinaire keuringen.

16.00u: Social (hapjes, drankjes en prijsuitreiking)

20.00u: Einde