• Voorzitter: Luitenant-kolonel Maurits Wygman
  • Vice-voorzitter: – VACANT – Waarnemend: Adjudant der Mariniers b.d. René Mijnders
  • Secretaris: Sergeant Sophie Tunderman
  • Penningmeester: Ritmeester der Huzaren Hanno Paul van Maanen
  • Dierenarts: Wachtmeester 1 b.d. Doeke Walstra
  • Bestuurslid catering & loodsopzichter: Rens Madern
  • Medewerkerssecretaris & coördinator: – VACANT – Waarnemend: Ritmeester der Huzaren Hanno Paul van Maanen
  • Bestuurlid algemeen + stalmeester : Korporaal Rick Weber
  • Routecoördinator: Adjudant der Mariniers b.d. René Mijnders
  • Bestuurslid algemeen : Pieter Vlaar

LKOL Maurtis Wygmans