De inschrijving is nog niet geopend voor 2024

Inschrijving door teamcaptain

 • De teamcaptain schrijft het team in en maakt het inschrijfgeld over voor deelname.
 • De teamcaptain is voor de organisatie gedurende het evenement het aanspreekpunt van het team.
 • De teams worden aangemoedigd in uniform dan wel operationeel te rijden

Om mee te mogen doen met dit fantastische evenement, moeten teams, ruiters en paarden voldoen aan de gestelde eisen (zie hieronder).

Het is mogelijk om u als enkele deelnemer in te schrijven, u wordt dan samengevoegd met andere tot een team.

De kosten voor deelname zijn 60 euro per persoon. Dit is inclusief barbecue en feestavond op de vrijdagavond met overnachting voor paard en ruiter.

Voorwaarden

Teams

 • Een team heeft minimaal 4 en maximaal 8 ruiters
 • Elk team benoemt een teamcaptain
 • Aanmelding en betaling wordt gedaan door de teamcaptain
 • Elk teamlid moet geüniformeerd zijn of lid zijn van de MRV
 • Voor de teamleden is eenheid van tenue verplicht

Paarden

 • De paarden dienen gezond te zijn en getraind voor 35km verplaatsing door terrein
 • Het harnachement dient op orde te zijn en goed te passen
 •  Paarden worden aan de start, bij de rust en bij de finish gecontroleerd of het paard “Fit to Start” is door een veterinair.

Ruiters

 • Ruiters dienen getraind te zijn voor buitenritten van 35km
 • Ruiter dienen recente buitenrij ervaring te hebben
 • Indien u een paard huurt, dient u in de afgelopen 6 maanden voor het event minimaal 1 buitenrit met het betreffende paard gemaakt te hebben
 • De ruiter dient de kenmerken en gedragingen van een paard te herkennen waarmee hij de conditie van zijn paard kan “lezen”

Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan paard, ruiter uitrusting enz.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gevolgen die voortvloeien wanneer paard en ruiter niet beschikken over voldoende voorbereiding, zoals conditie dan wel uitrusting van het paard.

Als u zich inschrijft voor de MPTTP 2023 gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden en het volgende: Na inschrijving vervalt het recht op restitutie bij afzegging na 1 Augustus. Tevens behoudt de organisatie het recht voor om het evenement te annuleren indien overheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19 hiertoe noodzaken. Wij danken u voor uw begrip. 

De kosten voor deelname zijn 60 euro per persoon. Dit is inclusief barbecue op vrijdag met een aansluitende feestavond, overnachting voor ruiter en paard.

De naam wordt op de website, het programma etc. gebruikt.